Later is allang begonnen en vroeger komt nog 1 keer terug, Harrie Jekkers en Klein Orkest, 2017

Muziektheater over en door Klein Orkest. Harrie Jekkers vertelt op zijn eigen cabareteske wijze over het ontstaan en het einde van die band, begeleid door Chris Prins (bas), Niek Nieuwenhuijsen (drums) en Henk Jan Heuvelink (toetsen). Rode draad in de voorstelling is een sprookje op rijm over een dwarse eikenboom.Teksten: Harrie Jekkers en Koos Meinderts