Mooi meegenomen, Ploegsma 1983


Paul heeft van zijn oma een geluksschelp gekregen die goed van pas komt als zij ernstig ziek wordt.

Illustraties René Pullens

Recensies

- (...) de manier waarop Paul wordt gekarakteriseerd maakt dit debuut tot meer dan een oppervlakkig verhaaltje en belooft iets voor de toekomst (Leidsch
Dagblad, 2-11-1983)

Op buitengewoon humoristische wijze beschrijft de auteur de dromen, dwaze invallen en avonturen van een jongen, die soms dusdanig in zijn fantasieën opgaat, dat de verbeelding voor hem werkelijkheid wordt (De Noordoostpolder, 4-7-1983)

 

Vertalingen
Die Glücksmuschel, Annette Betz Verlag, 1985
illustraties
vert. Mirjam Pressler