Terug bij af

april 2012
Maandag wordt tijdens het Kleinkunst Gala de 20ste Annie M.G. Schmidtprijs uitgereikt. Ter gelegenheid daarvan verschijnt het boek 20 jaar Annie M.G. Schmidtprijs van kleinkunstkenner Daan Bartels, met alle teksten van de bekroonde liedjes van 1991 tot 2011 en een neerslag van de gesprekken die Bartels voerde met nagenoeg alle prijswinnaars.
De eerste Annie M.G. Schmidtprijs ging naar Harrie Jekkers en mij voor het lied Terug bij af. Annie, winnaars mogen Annie zeggen, was aanwezig bij de prijsuitreiking. Ze vond ons lied maar niks: 'Wordt er een keer een prijs naar mij genoemd, gaat ie naar een lied over een demente bejaarde!'