Koning Varken

februari 2015
Zondag 15 februari was in de Haagse kinderboekwinkel Alice in Wonderland de presentatie van Koning Varken, mijn nieuwste prentenboek met kleurenlino’s van Stern Nijland.
Het verhaal heeft een lange reis achter de rug die begint in het West-Indisch Huis in Amsterdam op vrijdagavond 26 april 2002.
Die avond gaf uitgeverij De Harmonie een feest ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. Ik raakte aan de praat met politiek tekenaar Jos Collignon. Ik ken Jos van het satirisch tijdschrift De Opstoot, van het voetballen in onze woonplaats Utrecht en van zijn tekeningen voor o.a. de Volkskrant. En Jos had voor de omslagillustratie gemaakt voor Uit de school geklapt.
Jos en ik praatten over ons werk, waarbij zich liet zich ontvallen graag eens een prentenboek te willen illustreren, waarop ik vroeg wat hij het liefste tekende, dan ging ik voor hem een verhaal schrijven.
Varkens, was het antwoord.

Begin mei had ik een idee voor ons prentenboek, werktitel Van het varken dat niet geslacht wilde worden.
Een jong varken in de koninklijke stallen vraagt zijn vader: waartoe zijn wij op aarde?
Om geslacht en opgegeten te worden door de koning.
Het varken wil dat niet en neemt door list en bedrog de plaats in van de koning en verbiedt het eten van varkensvlees.
Goed verhaal, vond Jos, waarna ik het voorlegde aan Jaco Groot van De Harmonie, die het met potlood noteerde voor de najaarsaanbieding van 2003.

November 2002 schreef ik een eerste versie, kortte het verhaal vervolgens in en leverde het februari 2003 in bij De Harmonie. De uitgever gaf groen licht, Jos kon een storyboard maken en gaan tekenen. Een jaar later gaf Jos met pijn in zijn hart het verhaal terug, het lukte hem niet tijd voor het verhaal te vinden. Ik moest ik op zoek naar een andere illustrator.
Het lag voor de hand Annette te vragen, maar zij had weinig affiniteit met het verhaal, dus zij viel af. Jos stelde voor Len Munnik te vragen of Tom Janssen, zelf had ik ook een rijtje namen in gedachten waaronder die van Peter Vos, maar die - zo liet De Harmonie weten- deed voorlopig geen boeken meer, alleen vrij werk.
De laatste poging het boek bij De Harmonie uitgegeven te krijgen, deed ik in april 2004. Ik stelde cabaretier, vegetariër en beeldend kunstenaar Jeroen van Merwijk voor als illustrator. Jeroen wilde heel graag, maar helaas hij kwam niet door de ballotage.
De Harmonie liet weten het verhaal terug te geven, waarna het verhaal verdween in het mapje Jammer, maar helaas en daar zou het nog in hebben gezeten als ik niet in oktober 2013 in het kader van de Kinderboekenweek een bezoek bracht aan de Visser ’t Hooftschool in Amsterdam.
Stern Nijland is een van de leerkrachten op de school die nu Atlantis heet, en schrijver/illustrator van o.a. Koning en Koning en Mevrouw Dientje en het leverworstmysterie.
Om de een of andere reden kwam ons gesprek op mijn nog altijd onuitgegeven varkensverhaal. Stern toonde zich geïnteresseerd, waarop ik beloofde het op te sturen: misschien kan je er wat mee.

In december kwam ze op bezoek, ze wilde het verhaal graag illustreren en dacht aan linosneden in kleur. Begin vorig jaar liet ze Lemniscaat een aantal schetsen zien en hoewel de uitgever op voorhand geen liefhebber bleek van linosneden, ging hij om. 
Stern sloeg aan het linosnijden en ik op mijn beurt haalde nog eens de stofkam door het verhaal, wat vooral neerkwam op schrappen. Augustus 2014 leverde Stern haar linosneden in, het boek kon gedrukt.
Zondag was dus de feestelijke presentatie en zijn er sinds mijn vraag aan Jos Collignon: wat teken je het liefst, dertien jaar voorbij gegaan. 
Van dat boek is het niet gekomen, maar als we toen geen plannen hadden gemaakt was dit boek er nooit geweest.