Gratis advies

juni 2019
Woensdag 19 juni regende het Griffels en Penselen en Vlag & Wimpels. De regen daalde ook op mij neer, ik kreeg een Vlag & Wimpel voor De schelmenstreken van Reinaert de Vos.
In totaal werden er 49 prijzen toegekend:  12  Zilveren Griffels,  17 Vlag & Wimpels van de Griffeljury, Zilveren Penselen en 12 Vlag & Wimpels van de Penseeljury.
Vraag: Is dat niet wat veel?
Antwoord: Ja!
Het leidt tot inflatie.

Bijgaand mijn ongevraagd, maar gratis advies aan de CPNB: 
- Vervang de Vlag & Wimpels door Bronzen Griffels en Penselen
- Bekroon per categorie 4 boeken: één Zilveren Griffel, één Bronzen Griffel, één Zilveren Penseel en één Bronzen Penseel.  Uit de Zilveren Griffels en Penselen wordt de Gouden Griffel en Penseel gekozen: het mooist geschreven kinderboek van het afgelopen jaar cq het mooist geïllustreerde kinderboek van het jaar.
Zijn we er dan al?
Bijna.
- Beperk je tot oorspronkelijke Nederlandstalige boeken (zo niet, sluit dan ook niet uit dat een vertaald boek de Gouden Griffel kan winnen)
- Schaf de categorie  12 tot 15 af weer af, daar is al een prijs voor.
Goedemiddag!