Angelino en de drie koningen


Angelino is de eerste die hen zit. Dio mio! Drie koningen met een kameel op weg naar zijn dorp.
Hij springt overeind, geeft een roffel op zijn trommel en rent ervandoor.
Onderweg komt hij Enzo tegen, de oude schaapsherder met zijn kudde.
'Enzo!' roep hij. Er is hoog bezoek onderweg. Drie koningen met een kameel.'
'Koningen, zeg je?' zegt Enzo. 'Die komen voor mij en mijn wol. Mijn schapen geven wol van de allerhoogste kwaliteit!'
'Beh,' roepen zijn schapen.
En weg is Angelino weer. 

Uit: Angelino en de drie koningen, Rubinstein 2014
Illustraties Annette Fienieg

Gouden Boekje over de komst van drie koningen naar het dorp van Angelino. Iedereen in het dorp denkt: Die komen voor mij.