Goud, zilver, brons


De Griffel- en Penseeljury bekroonde dit jaar in totaal 45 boeken: 12 Bronzen Penselen, 8 Zilveren Penselen, 14 Bronzen Griffels en 11 Zilveren Griffels.
Veel te veel vindt Pjotr van Lenteren, kinder- en jeugdboeken recensent van de Volkrant. Beperk het tot drie: Goud, zilver, brons. Hij heeft er ook al titels bij genoemd waarbij hij zich overigens wel liet leiden door de nominaties van de Griffel- en Penseeljury, dus echt dwars is hij niet.
Niks te veel vindt Ionica Smeets in haar column Ionica ziet een getal in dezelfde Volkskrant. Laat duizend bloemen bloeien.
Ik zit ertussenin: Bekroon in elke categorie één boek met een Bronzen en één boek met Zilveren Griffel, idem wat betreft Penselen. Dan kom je tot 12 Bronzen en Zilveren Griffels en 8 Bronzen en Zilveren Penselen, in totaal dus 20 bekroningen, waarvan één boek er met de Gouden griffel vandoor gaat en één boek met het Gouden Penseel.
Heb je nog wat te zeuren, meneeer Meinderts?
Jazeker. De jury moet zich bij hun bekroningen niet laten leiden door idealistische motieven als inclusiviteit en diversiteit, hoe edel ook, maar door louter literaire criteria.
Anders nog iets, meneer Meinderts?
Ja, dit: neem de schrijvers serieus en ga bij het bekendmaken van de Bronzen en Zilveren Griffels geen spannend spelletje Bingo met ze spelen. We zijn volwassen mensen, geen kleuters.
Dit was het, meneer Meinderts?
Voorlopig wel.