leesteken van het jaar


Er is gekozen, de Dikke van Dale heeft gesproken, energiearmoede en zevenvinker vielen af, het woord van het jaar 2022 is (tromgeroffel): klimaatklever!
Het allitereert lekker en het vestigt de aandacht op wat voor mens en dier en plant nu en in de nabije toekomst van levensbelang is: de leefbaarheid van onze aarde.
Had er gekozen moeten worden voor het leesteken van het jaar had de keus wat mij betreft hebben mogen vallen op (tromgeroffel): de komma!
Wordt vervolgd, in de eeuwen der eeuwen, amen.