A poem a day


Kees van Kooten is een groot bewonderaar van de Amerikaanse dichter Billy Collins. In Zo wordt u gelukkig  (De Harmonie 2010) vertaalde hij zesentwintig van Collins gedichten, voorzien van commentaar.
Van Kooten sprak over de dichter in het programma De Taalstaat, waarin hij vertelde over 180 poems, een actie van Colins om de schooldag te beginnen met een gedicht, te horen via het geluidssysteem en dat wegens succes is voortgezet onder de titel 180 poems en more. 
Van Kooten: ‘De leerlingen hoefden de gedichten niet te verklaren of te analyseren of er een werkstuk van te maken.’
Mijn schooldagen, herinner ik me, begonnen met het belletje van Zuster Ceciliana van kleuterschool Sint Jan, waarna wij de ogen sloten en de handen vouwden en vroom het Weesgegroet baden. Later namen de juffen en meesters van mijn lagere school, de Sint Petrusschool, alleen voor jongens, de taak van haar over.
God is zo goed als verdwenen op school, ik ben er niet rouwig om, geloven doe je maar thuis, in de kerk of de moskee.
Als alternatief voor het Weesgegroet roep ik in navolging van Billy Collins alle juffen en meesters, docenten en leerkrachten, van de basisschool tot en met de universiteit, de dag te beginnen met het voorlezen van een gedicht.
Begin maar met een gedicht van Rutger Kopland, van hem is de uitspraak dat poëzie zoiets is als met een stokje in je ziel roeren, anders vriest hij dicht.