*BC


Letter vermist
(van onze correspondent in Luiletterl*nd, D. van D*le)

De letter * uit het *lf*bet is vermist. Dit meldt zojuist de t**lpolitie. Ze is gistern*cht voor het l**tst gezien in een onvoltooid sonnet van de dichter E. van Eikenstein. De versl*genheid in het *lf*bet is groot, temeer d**r het g**t om de eerste letter van het *BC.
‘Zonder * zijn we niet compleet, aldus een **ngesl*gen U,’ medeklinker van *.
N**r de reden van de vermissing is het gissen, een misdrijf wordt niet uitgesloten. Gevr**gd wordt naar * uit te kijken. Heb je h**r gezien, neem dan meteen cont*ct op met de l*ndelijke t**lpolitie of de t**lpolitie in uw eigen woon- of verblijfpl**ts. 
Tot n*der order z*l de vermiste letter worden verv*ngen door een *.